Etkinlikler

Misyon

Merkezimiz toplumsal refahın sağlanmasını, başarıyla sürdürülmesini sağlayan sosyal politikaları ve göç etkinliğini konu edinen bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yaparak topluma hizmet görevini yerine getirmeyi ilke edinmiştir. Bu doğrultuda merkezimizin vizyonu sosyal politika ve göç konusunda evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak ve bunu yaparken elde edilen bilgiyi ülkemiz yararına kullanmaktır.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, sosyal politika ve göç alanında bilimsel araştırmalar yapmayı, var olan sorunlara çağdaş, alternatif ve bilimsel yaklaşımlar sunan araştırma ve çalışmaları desteklemeyi, bu alanda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek işbirliği imkânı yaratmayı; bilim insanlarının yürüttüğü sosyal politika ve göç konulu araştırmaların uygulamaya geçirilmesi için gerekli adımları atmayı; sosyal politika ve göç konusunda projeler, paneller, sempozyumlar ve kongreler düzenlemeyi; sosyal politika ve göç konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bilimsel etkinlikler yürütmeyi; özellikle günümüzde deneyimlenen göç sorunlarına ilişkin mevcut teorileri ve bu konuda yürütülen çalışmaları yakından takip ederek bu sorunların adil, dürüst, doğru, eşitlikçi bir biçimde çözülmesi adına bölgesel yönetimler ile birlikte saha çalışmalarında bulunmayı; sosyal politika ve göç konusunda merkezimizin etkinliklerinin çıktılarını, raporlarını ve sonuçlarını erişime uygun hale getirmeyi; yapılan çalışmalar ile üniversitemizi ve merkezimizi gerek ulusal gerek uluslararası alanlarda temsil ederek önemli bir merkez haline getirmeyi amaç edinmiştir.

İletişim

E-mail:goc@akdeniz.edu.tr

Tel: 0090-242-310- (dahili/intern: 37 76)
Tel: